Ingeniør Listen

 

IngeniørListen - For en mangfoldig og medlemsrettet ingeniørforening

Stem på IngeniørListen for mindre blokpolitik og langt mere samarbejde til glæde og gavn for jer medlemmerne.

IngeniørListens ambition er at skabe en mangfoldig forening med gode tilbud til alle.

Gennem de seneste 12 år har IngeniørListen sat sit tydelige præg på udviklingen i IDA og dermed været med til at sikre, at IDA er der, hvor den er i dag. Men det kan og skal gøres bedre. De sidste seks år har vi desværre set en stadig større topstyring og blokdannelse i foreningen, som ikke er til gavn for jer medlemmer. Det vil vi ændre på og har derfor brug for din stemme.

For på IngeniørListen ved vi nemlig ikke alt. Derfor er vi glade for, at vi har et stort og aktivt netværk af engagerede personer, som alle er med til at definere vore holdninger. Vi kalder det sund fornuft og tror, det er med til at skabe sammenhold og dermed større overensstemmelse med jeres ønsker. På den måde sikrer vi, at IDA ikke er en stram topstyret forening, som er på vej væk fra medlemmernes interesser.

IngeniørListens mærkesager er, som altid, at:

  • IDA er omdrejningspunktet for hele dit arbejdsliv uanset job og alder.
  • IDA er en decentral forening med plads til det, der giver mening lokalt.
  • IDA er din fagforening, men IDA er også dit faglige netværk

IngeniørListen kæmper desuden for en række andre mærkesager, som du kan læse om på vores hjemmeside www.ingeniorlisten.dk.

IngeniørListen - når sammenhængen er vigtig for IDA og for dig

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hvis du vil sende en kommentar eller lufte et synspunkt, så bare send en mail så vil vi gøre hvad vi kan for at svare eller komme med en kommentar.

 info@ingeniorlisten.dk