Ingeniør Listen
Landsforeningen
 • Formål
  Ingeniørlistens Landsforening har til formål at varetage ingeniørers professionelle interesser med vægt på både fagtekniske, kollegiale, erhvervsmæssige og økonomiske forhold. Herunder at etablere kontakt mellem ingeniører med professionelle interesser og mellem disse og IDA's ledelse.
  Ingeniørlistens Landsforening skal derfor virke for at IDA til stadighed er en bredt samlende og attraktiv forening, hvor grundholdningen er, at medlemmernes fagtekniske, kollegiale, erhvervsmæssige og økonomiske interesser skal varetages aktivt; men med rimelig hensyn til overordnede samfundsmæssige forhold og interesser.
  Foreningen skal støtte de repræsentanter i IDA's ledende organer som er opstillet og valgt på dette grundlag.
 • Arbejdsområde
  Ingeniørlistens Landsforening samler videngrundlag for de på Ingeniørlisten valgte parlamentarikere og sørger for at de arbejder i tråd med deres bagland, samt at formidle foreningens politiske beslutninger til medlemmerne.
 • Ledelse
  Ingeniørlistens Landsforening ledes af en bestyrelse med 6 - 8 medlemmer.
 • Medlemsforhold
  Alle medlemmer af IDA kan optages som medlem af Ingeniørlistens Landsforening .
 • Kontingent
  Kontingentet er i øjeblikket 100,00 Kr. pr år
 • Indmeldelse
  Indmeldelse i Ingeniørlistens Landsforening kan ske ved at kontakte  Kjeld Andersen, e-mail kjelda@mail.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. tlf. 40192088

  Fordelene ved at være medlem af Ingeniørlistens Landsforening er at du har mulighed for at påvirke de beslutninger der bliver foretaget i IDA's styrende politiske organer, samt at du får en direkte kommunikationsvej til medlemmer af Hovedbestyrelse, Ansatte Ingeniørers Råd og Repræsentantskabet.
 • Information
  Ønsker du mere information om Ingeniørlisten og Ingeniørlistens Landsforening send en mail til Kjeld Andersen adresse: kjelda@mail.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.