Ingeniør Listen

IngeniørListen


- for en mangfoldig og medlemsrettet ingeniørforening

 
IngeniørListen går ind for mindre blokpolitik og langt mere samarbejde til glæde og gavn for medlemmerne.


IngeniørListens ambition er at skabe en forening med gode tilbud til alle


Gennem de seneste 12 år har IngeniørListen sat sit tydelige præg på udviklingen i IDA og har været med til at sikre, at IDA er der, hvor foreningen er i dag. Men det kan og skal gøres bedre.

De sidste seks år har vi set en stadig større topstyring og blokdannelse i foreningen, som ikke er til gavn for medlemmerne. Det vil vi ændre på og har derfor brug for dig.

For på IngeniørListen ved vi nemlig ikke alt. 

Vi er glade for, at vi har et stort og aktivt netværk af engagerede personer, som alle er med til at definere vore holdninger. Vi kalder det sund fornuft og tror på, det er med til at skabe sammenhold og en bedre overensstemmelse med ønsker og behov. På den måde sikrer vi, at IDA ikke er en stram topstyret forening, som er på vej væk fra medlemmernes interesser.


IngeniørListens mærkesager er:

  • IDA er omdrejningspunktet for hele dit arbejdsliv uanset job og alder.
  • IDA er en decentral forening med plads til det, der giver mening lokalt.
  • IDA er din fagforening, men også dit faglige netværk

IngeniørListen kæmper herudover for en række andre mærkesager

IngeniørListen - når sammenhæng er vigtig for IDA og for dig